AZƏRBAYCAN FİLM

Film Azərbaycan xalqının görkəmli şair və filosofu, hürufi təriqətinin nəğməkarı, insan zəkasının, istedadının və hisslərinin gözəlliyinin tərənnümçüsü İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 600 illiyinə həsr olunmuşdur.


Ssenari müəllifi: İsa Hüseynov
Quruluşçu rejissor: Həsən Seyidbəyli
Quruluşçu operator: Rasim İsmayılov
Quruluşçu rəssam: Məmməd Hüseynov, Mais Ağabəyov
Bəstəkar: Tofiq Quliyev


Rasim Balayev - İmadəddin Nəsimi
İsmayıl Osmanlı - Fəzlullah Nəimi
Xalidə Quliyeva (Xalidə Qasımova kimi) - Fatma
Kamal Xudaverdiyev - Yusif
Tofiq Mirzəyev - Dövlət bəy
Almaz Əsgərova - Şəms
Səməndər Rzayev - Şirvanşah I İbrahim
Məmmədrza Şeyxzamanov - Şeyx Əzəm
Yusif Vəliyev - Teymurləng
Muxtar Maniyev - Miranşah
Əbdül Mahmudov - dərviş
Ə.Atakişiyev
Tariyel Qasımov - hürufi
Gümrah Rəhimov
Əfrasiyab Məmmədov - Teymurun döyüşçüsü
Səyavuş Şəfiyev - Mahmud
Hafiz Fətullayev
Sadıq Həsənzadə - Qara əmi
Dadaş Kazımov - Əli
Mayak Kərimov - Mirəli
Telman Adıgözəlov - hürufi
Məmməd Əlili - Mirzə
Əhməd Əhmədov
Ramiz Məlikov - sui-qəsdçi
Sadıq Saleh
K. Rəsulova
F. Sekandçed
R. İbrahimova
N. Zeynalova
R. Rüstəmov
Elxan Ağahüseynoğlu - Bahadır
Rəna Səlimova - rəqs edən (titrlərdə yoxdur)
Nadir Əzməmmədov (titrlərdə yoxdur)
Fərəc Fərəcov - mürid