AZƏRBAYCAN FİLM

Əsərdə olduğu kimi, kinoromanda da ciddi siyasi, əxlaqi və tərbiyəvi problemlər qaldırılmışdır. Burada kənd təsərrüfatında gedən dəyişikliklərdən, müasir kəndimizin adamlarından, rəhbərlikdə demokratik üsulların bərpası uğrunda aparılan mübarizədən söhbət açılır.
Sosial dramın əsas qayəsi : yalnız xalqa, kollektivə arxalanan rəhbər işçilər qarşılarına qoyduqları məqsədə çata bilərlər.

Rejissor: Həbib İsmayılov
Əsərin müəllifi: Mirzə İbrahimov
Ssenari müəllifi: Mirzə İbrahimov
Operator: Xan Babayev
Rəssam: Məmməd Hüseynov
Bəstəkar: Fikrət Əmirov