AZƏRBAYCAN FİLM

Filmin qəhrəmanı Zaur (Elxan Cəfərov) Əfqanıstanda öz "beynəlmiləlçilik borcu"nu yerinə yetirib doğma Bakıya qayıdır. O, neftayırma müəssisələrindən birində çalışan atasının (Həsən Məmmədov) həbs olunduğunu eşidəndə həqiqəti aydınlaşdırmağa çalışır...
Hadisələrin sonrakı inkişafı prosesində qəhrəman həqiqəti üzə çıxarmaq naminə apardığı axtarışlar zamanı bir sıra çətinliklərlə qarşılaşmalı olur. Film laqeydlik haqqındadır. Bu, müasir dövrün bəlasıdır. Adamlar bir-birindən uzaqlaşırlar. Münasibətlərdə nəsə anlaşılmazlıqlar yaranıb. Nədir bunların səbəbi? Elə bil əvvəlki yaxınlıq, münasibət ərşə çəkilib. Ümumiyyətlə filmdə süjetlər çoxdur. Müəlliflər bu gün cəmiyyətimizi narahat edən, mənəviyyatımıza toxunan məsələləri ekrana çıxarmağa çalışmışlar.


Ssenari müəllifi: Eldar Quliyev, Ramiz Fətəliyev
Quruluşçu rejissor: Eldar Quliyev
Quruluşçu operator: Bağır Rəfiyev
Quruluşçu rəssam: Şamil Nəcəfzadə
Bəstəkar: Müslüm Maqomayev


Elxan Cəfərov - Zaur
Arzu Ocaqverdiyev - Səməd
Rita Əmirbəyova - Rəna
Səfurə İbrahimova - Aidə
Yaşar Nuri - Rəhimov
Həsən Məmmədov - Məmmədov
Rasim Balayev - Həsənov
Məmməd Verdiyev - İzahat alan
Vidadi Həsənov - Mayor
Kəmalə Nağıyeva
Ayaz Salayev - Vəkil
Əli Quliyev
Məmməd Məmmədov
Kamil Məhərrəmov
Y. Haşımov
Muxtar Maniyev - podpolkovnik
E. Budaqova
Q. Atakişiyev
Elmira Aslanova
Lətifə Əliyeva - Lətifə
Fərəc Fərəcov - qonşu
Nəcibə Behbudova - qonşu
Bahadur Əliyev - Bahadur
C. Qasımova
Konstantin Artyomov
A. Quliyev
Nuriyyə Əhmədova - qonşu
Əliqulu Səmədov - milis işçisi
S. Babayeva
H. Məmmədov
Vidadi Əliyev - milis işçisi
Təvəkkül İsmayılov
Bəxtiyar Kərimov
R. Qiyasov
A. Pastuşnı
Səidə Quliyeva
İzaməddin Bağırov - səfil (titrlərdə yoxdur)