Azərbaycanfilm

Mozalan № 66 (1981)

Ay alan! - 00:00
Yeganə əlac - 03:50
Reaksiya - 07:10