Azərbaycanfilm

Burada özündən çox razı, tüfeyli sərçənin macəralarından bəhs olunur. Eyni zamanda kinolent xatırladır ki, fırıldaqla, yalanla xeyir görmək olmaz.


Ssenari müəllifi : Ələviyyə Babayeva
Rejissorlar : Məsud Pənahi, Hafiz Əkbərov
Quruluşçu Rəssamlar : Məsud Pənahi, Elçin Axundov
Operator : Antonina Korotnitskaya
Bəstəkar : Ramiz Mirişli