Azərbaycanfilm

Müasir dövrümüzü əhatə edən filmdə korrupsiyaya qurşanmış yüksək vəzifəli bir qrup şəxsin törətdiyi kəskin dramatik hadisələrdən və əqidəsi uğrunda mübarizə aparan qanun keşikçilərindən bəhs olunur. Hadisələrin sonunda cinayətkarlar cəzasına çatır, dövlətin dəstəyi ilə həqiqət qalib gəlir.

Rejissor:
Nadir Muqbilov


Azad Şükürov
Firəngiz Babayeva
Vüqar QuliyevAydın
Əliyev Minə
Əliyeva Simuzər
Ağakişiyeva Zərnigar
Atakişiyeva Həmzə
Əhmədoğlu Elxan Qurbanov
Lamiyə Səlimova