Azərbaycanfilm

Mozalan № 50 (1979)

İpək də parçadır - 00:00
"Mozalan"ın nağılı - 05:50