Azərbaycanfilm

Mozalan № 52 (1980)

Hava, od, su, torpaq