Azərbaycanfilm

Mozalan № 9 (1972)

00:00 - Sözsüz mahnı
04:30 - Qoy dolanaq...
07:20 - Təki dam olsun...