Azərbaycanfilm

Mozalan № 70 (1982)

Sübut - 00:00
Taxtası və saxtası - 02:05
Dua - 04:40