Azərbaycanfilm

"Akvarium" poetik applikasiya filmidir. Film istər ideya-bədii dəyərinə, istərsə də rənglərin seçilməsinə görə maraq doğurur. Kinolentdə təbiətin mühafizəsi məsələsinə toxunulmuşdur. Burada həyat uğrunda mübarizə və insan kədəri məharətlə verilən təsvir vasitələri ilə öz həllini tapmışdır.


Ssenari müəllifi: Çingiz Hüseynov
Rejissor: Firəngiz Qurbanova
Operator: Ramiz Ağayev
Rəssam: Firəngiz Qurbanova
Bəstəkar: Əli Babayev


Əmir Tağıyev — uşaq