Azərbaycanfilm

Mozalan №:5 (1972)

00:00 - Buyruq və quyruq
02:55 - Əhvalipürsanlıq, yaxud qəbiristanlıq
06:00 - Əqrəb