Azərbaycanfilm

Uzaq dağ kəndinə işləməyə gəlmiş gənc musiqi müəllimi (Sərxan Sərxan) ilk gündən uşaqlarla çox asanlıqla dil tapır və onları inandırır ki, həyatda hər kəsin öz fərdi xarakterinə, mənliyinə uyğun musiqisi var. Sonra təmiz gülüşlə müşayiət olunan şux hadisələr filmdə bir-birini əvəz edir.
Uşaq filmində musiqinin ecazkar gücündən, insan mənəviyyatının kamilləşməsindəki rolundan, onun etik və estetik təsirindən söhbət açılır.


Ssenari müəllifi: Radi Kuşneroviç, Tofiq İsmayılov
Quruluşçu rejissor: Tofiq İsmayılov
Quruluşçu operator: Ələsgər Ələkbərov (II)
Quruluşçu rəssam: Elbəy Rzaquliyev
Bəstəkar: Tofiq Quliyev


Sərxan Sərxan-Musiqi müəllimi
Emil Paşayev-Emil
Cəmilə Muradasilova-Sevil
Ülvi Qasımov-Teymur
Bəxtiyar Sarıyev-Tofiq III
Cavid Əliyev-Tofiq I
Natiq Abdullayev-Tofiq II
Samirə Kərimova-Züleyxa
Həsən Məmmədov-Raykom partiyasının katibi
İlham Namiq Kamal-Rayon komsomol komitəsinin katibi
Səyavuş Aslan-Məktəb direktoru Valeh Mamedoviç
Həmidə Ömərova-Şəfiqə
Rafiq Kərimov-Emilin atası
Ağasadıq Gəraybəyli-Hamamçı
Sadıq Hüseynov-Baba
Yaşar Nuri-Bəşir
Kamil Məhərrəmov-Əli
Sofa Bəsirzadə-Kimya müəlliməsi
Əliağa Ağayev-İclas iştirakçısı
N. Yəhyayeva
Amaliya Pənahova-Riyaziyyat müəlliməsi
L. Vahabova
Əzizağa Qasımov-Coğrafiya müəllimi
E. Verdiyev
Əminə Yusifqızı-Xidmətçi
A. Ağayeva
M. Qanbay
Kamran Cəlalov
Q. Zeynalova
N. Ömərova
Y. Ağayev
Z. İbrahimov
K. İsmayılov
Əfrasiyab Məmmədov-Bədən tərbiyəsi müəllimi
L. Qulubəyova
Q. Cavadova
Əhməd Əhmədov-Kəndli
A. Əliyev-Müəllim
Ramiz Əzizbəyli-İclas iştirakçısı
Rəfael Dadaşov
Naibə Şirinova-Rəqqasə (titrlərdə yoxdur)