Azərbaycanfilm

İntermediyada novelladan novellaya keçid edilir. Hadisələr bir restoranda oğlundan telefon zəngi gözləyən bir adamın(Şəmsi Bədəlbəyli) ətrafında baş verir. Və bu restoranda Fazil(Fazil Salayev), Eldəniz(Eldəniz Zeynalov), Baladadaş(Şamil Süleymanov), Fəxrəddin(Fəxri Həsənov) və.s obrazlar da vardır. Birinci novellanı telefon gözləyən kişiyə Fazilin özü danışır. İkinci novella Baladadaşın özünün yadına düşür. Üçüncünü isə Fəxrəddin danışır.


Ssenari müəllifi : Həsən Seyidbəyli
Quruluşçu rejissor : Həsən Seyidbəyli
Quruluşçu operator : Arif Nərimanbəyov
Quruluşçu rəssam : Məmməd Hüseynov
Bəstəkar : Fikrət Əmirov


Şəmsi Bədəlbəyli- Telefon gözləyən adam
Fazil Salayev- Fazil
Eldəniz Zeynalov- Eldəniz
Sona Aslanova-Telefon gözləyən adamın arvadı
Şamil Süleymanov- Baladadaş
Fəxri Həsənov- Fəxrəddin
Muxtar Maniyev-Muxtar
Hacıbaba Bağırov- Papaqlı müştəri
Nicat Bəkirzadə-Hüseyn
Sədaqət Dadaşova
Dinarə Yusifova-Baladadaşın nişanlısı
G. Rəsulova
P. Rzazadə
İntiqam Qasımzadə