Azərbaycanfilm

Filmdə durğunluq hesab edilən dövrün nöqsanları tənqid olunur, yaşadığımız cəmiyyətin sosial-mənəvi inkişafına o dövrün mənfi təsiri açılıb göstərilir.
Müəlliflər filmin süjetini qrotesk üslubda qurmuşlar.


Lyudmila Duxovnaya — qatar bələdçisi
Anatoli Yeqorov — ezam olunmuş
Rafiq Əliyev — alverçi
Fərman Şəkili (Fərman Abdullayev kimi) — təbilçi
Mübariz Əlixanoğlu — məmur
Pavel Vinnik — saatsaz
Manefa Sobolevskaya — saatsazın arvadı
Viktor Lazarev — akademik
Vitali Leonov — maşinist
Yuri Mitrofanov — maşinist köməkçisi
Aleksey Fadeyev — ocaqçı
Tatyana Xaritonova — manekençi
Nuriyyə Çavkina — idmançı
Eduard Ozeryanski — ofisiant