Azərbaycanfilm

Film-pritça dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəviyə həsr olunmuşdur.
Filmdə şairin obrazı, o uzaq illərdə Azərbaycan xalqının siyasi və sosial həyatının ab-havası, insan münasibətlərinin mürəkkəb dünyası öz əksini tapmışdır. Bu film insanın tarixdə rolu, onun adamlar qarşısında borcu haqqında düşüncələrdir. Nizaminin mənəvi idealı ilə reallıq arasında uyğunsuzluq şairin insana və ədalətə inamını qıra bilməmişdir.


Ssenari müəllifi : İsa Hüseynov, Eldar Quliyev
Quruluşçu rejissor : Eldar Quliyev
Quruluşçu operator : Arif Nərimanbəyov
Quruluşçu rəssam : Mayis Ağabəyov
Bəstəkar : Qara Qarayev


Müslüm Maqomayev — Nizami Gəncəvi[3]
Həmidə Ömərova-Pəri; Afaq
Həsənağa Turabov-Müzəffəri
Ələddin Abbasov- Xaqani Şirvani
Hacımurad Yegizarov(Hacımurad kimi)- Qızıl Arslan
Əhməd Salahov-Zeyd
Gülnarə Sayalıyeva-Rəna
Şahmar Ələkbərov-Osman
Hamlet Xanızadə-Əbu-Bəkr
Vsevolod Yaqut-Mütəzzil
Rəsmi Cəbrayılov-Zərgər
Muxtar Maniyev-Qazı
E. Əhmədova
Fərhad Yusifov-İsgəndər
İradə Akimova
Sadıq Hüseynov-Ata
Eldəniz Rəsulov-Əkiz qardaşlar; Maxan və Bəşir
Əliqulu Səmədov-Bəşir
Süleyman Əhmədov-Xidmətçi
Mayak Kərimov
Bahadur Əliyev-Sərxoş
A. Əliyev
T. Məmmədov
N. Hüseynov
Bəxtiyar Kərimov
Y. Məmmədxanov
Ədalət Yunusov
Ramiz Novruzov-Dərbənd elçisi