Azərbaycanfilm

Film 80-ci illərin sonunda baş verən hadisələr haqqında siyasi satiradır.