Azərbaycanfilm

Mozalan № 71 (1982)

DHD - 00:00
...Könüldən iraq - 01:50
İmtahan - 04:25
Qıfılbəndin açması - 06:30