Azərbaycanfilm

Mozalan № 59 (1980)

Göz dağı - 00:00
Qayğıkeş sədr - 03:30
Sonra gec olar - 06:22