Azərbaycanfilm

Mozalan № 1 (1971)

00:00 - Hörmətli alim yoldaşlar
03:00 - Yüz vədə bir borcu ödəməz
06:35 - Çay daşının göz yaşı...