Azərbaycanfilm

İnsan əlinin zəhməti və iradəsi hesabına ən çətin, hətta ağlasığmaz işlərin də öhdəsindən gələ bilər. Filmin təlqin etdiyi fikir budur.
Nağılın qəhrəmanı gözəl Fitnə xalq arasından çıxmış bir qızdır. O, şaha və onun əyanlarına öz üstünlüyünü sübut edir, şahın məhəbbət və hörmətini qazanır.
Film Orta əsr Azərbaycan miniatür sənəti üslubundadır.


Ssenari müəllifi : Ədhəm Qulubəyov
Rejissor : Ağanağı Axundov
Quruluşçu rəssam : Elbəy Rzaquliyev
Bəstəkar : Aqşin Əlizadə