Azərbaycanfilm

Kino əsəri cəhalətpərəstliyi, avamlığı, kortəbii fanatizmi, fırıldaqçılığı ifşa edir. Burada söhbət çirkin adamlardan deyil, dövrün çirkin ab-havasından gedir. Filmdə adamların xeyirxahlığı və sadəlövhlüyü ön plana çıxarılmışdır. Sadəlövhlük isə qüsur deyil, təmizlikdir, möcüzəyə inamdır.


Rejissor: Tofiq Tağızadə
Əsərin müəllifi: Cəlil Məmmədquluzadə
Ssenari müəllifi: Tofiq Tağızadə
Operator: Ələkbər Muradov
Rəssam: Arif Məhərrəmov, Əziz Məmmədov
Bəstəkar: Xəyyam Mirzəzadə


Məlik Dadaşov — Şeyx Nəsrulla[4]
Leyla Bədirbəyli — Kərbəlayi Fatma
Səyavuş Aslan — Hacı Həsənağa
Yılmaz Duru — Kefli İsgəndər
Mərahim Fərzəlibəyov — Şeyx Əhməd
Yaşar Nuri — Məşədi Oruc
Mirzə Babayev — Hacı Kərim
Məmməd Bürcəliyev — Hacı Baxşəli
Qəmər Məmmədova — Zeynəb
Rauf Şahsuvarov — Əli
Nazir Əliyev — Kərbəlayi Vəli
Alim Məmmədov — Əli bəy
Tofiq Hüseynov — Heydər ağa
Arif Quliyev — Hacı Kazım
Səbinə Şərifova — Nazlı
Lətifə Əliyeva — Ana
Hamlet Qurbanov — Mirbağır ağa
Füzuli Hüseynov — Cəlil usta
Vüqar Abbasov — Cəlal