Azərbaycanfilm

Mozalan № 22 (1975)

Qıfıllı istirahət ocağı - 00:00
Putyovka - 03:30
Defisit qliserin - 05:35