Azərbaycanfilm

Kinolentdə tənha qalmış iki nəfərin-qoca kişi (Sadıq Həsənzadə) ilə qarının (Sədayə Mustafayeva) niskilli ovqatlarından, təsadüfi tanışlıqdan sonra qarşılıqlı qayğılarından bəhs olunur.


Sədayə Mustafayeva — qarı
Sadıq Həsənzadə — qoca
Hacıməmməd Qafqazlı — molla