Azərbaycanfilm

Mozalan № 4 (1971)

00:00 - Yoxlanılmış, inanılmış...
04:28 - ATU və ya pa ATU nnan
06:45 - Müstəntiq və məntiq