Azərbaycanfilm

Dinlə mübarizədə kommunist siyasətinin məhsulu olan filmdə fırıldaqçı
mollanın əliəyriliyindən danışılır.

Rejissor: Т. Sasanpur
Ssenarist: Kəramət Tağıyev, Fərman Eyvazlı
Оperator: Теyyub Axundov

Rollarda: Мöhsün Sənani, Nəsibə Zeynalova, Əli Mənsur,
Törə Zeynalova,
R.Məmmədova, A.Zeynalov