Azərbaycanfilm

Mozalan № 49 (1979)

Çətin sual - 00:00
Sizi kiçik toy məclisinə dəvət edirik - 03:20
Bəhri-təhvil - 06:30