Məhəllə 3

Hazırda sizin internet bələdçiniz sınağımızdan keçməyib və video player işləməyə bilər.

İzah

Baş gəhrəmanlar Eliş və Roşka bu dəfəki macəralarında sözün əsl mənasında “zibilə” keçirlər. Düşdükləri əngəl isə öz növbəsində elə dönüşlər yaradır ki, film boyu ekrandan göz çəkmək olmur.