Stalinin Başı

İzah

Ancaq bu dəfə qaçır türmədəndir. Şəmi, Şöşü, Fəlakət, Ağsaqqal, Şirin, Qılman türmədən qaçırlar.