İçəri Şəhər

Hazırda sizin internet bələdçiniz sınağımızdan keçməyib və video player işləməyə bilər.

İzah

Hekayə əsrlər boyu milli mentalitetin hökm sürdüyü ölkədə gənc qadın üçün ənənələrə zidd olan dəyərlərlə yaşamaq və azad sevməyin nə olduğunu, eləcə də cəmiyyətinin ümidlərini doğrultmayanda çəkdirilən əzabları təcəssüm edir.