Filmlər

Hədəf Bakıdır

Hədəf Bakıdır

Film Azərbaycan xalqının və onun ən böyük sərvəti olan neftin faşizm üzərində qələbədə rolundan bəhs...